Årets høydepunkter

Hver enkelt fullmåne utgjør den enkelte måneds spirituelle høydepunkt. De tre fullmånene som er de sterkeste og utgjør årets spirituelle høydepunkt er fullmånen i Væren, Tyren og Tvillingene.

Tilstrømningen av spirituell energi når en topp i denne perioden. På disse tider vi kan - spesielt når vi jobber i en gruppe – nærme oss de spirituelle energiene som ellers ikke er så lett tilgjengelig. Vi kan da tilnærme oss den åndelige verden og bli en kanal for de tilgjengelige energier. Vår oppgave er å forankre disse energiene på jorden. Vår tilnærming til de høyere verdener blir da å være en kanal som disse energiene kan forankres på jorden og som vi igjen kan distribuere gjennom vårt sinn og våre hjerter for hele menneskeheten.

Målet er å nære oppunder visjonen og støtte den voksende bevissthet om at alt liv er en enhet og vårt ansvar overfor det.

Den årlige syklusen av fullmånene når sitt høydepunkt i fullmånen i Væren, Tyren og Tvillingen. Vi kaller disse tre fullmånene også for påsken, Wesak, og Gode vilje. Påsken og Wesak markerer livet til de to største åndelige ledere og avatarer som har hjulpet menneskeheten - Kristus og Buddha.

Påsken er høytiden for den oppståtte levende Kristus, uttrykk for Guds kjærlighet. Påsken bestemmes alltid av datoen for fullmånen i Væren og er den store vestlige kristne høytid.

Wesak, feiringen av Buddha, er den store religiøse markeringe i buddhistiske land. Den fastsettes av fullmånen i Tyren. Buddha er uttrykk for Guds visdom, legemliggjørelsen av åndelig lys og hentydning av guddommelig vilje. Esoteriske tradisjon viser til en årlig seremoni i Himalaya, der Buddha viser seg for  Kristus og det åndelige hierarki.

God vilje, tar for seg menneskehetens medfødte gode vilje og er på fullmånen i Tvillingene. Dette er markeringen av vår grunnleggende åndelige søken mot menneskelig og åndelig enhet. Det gir stemme til en dypt påkallende appell til det åndelige Hierarki for lys, kjærlighet og vilje til gode. Denne dagen er også kalt «World Invocation Day», da spesielt fokus legges på den verdensomspennende bruk av «The Great Invocation».