• God vilje
    God vilje Tror du på tankens kraft? Ønsker du å være med på å mobilisere god vilje i et verdens-omspennende nettverk av mediterende mennesker?
  • Energi følger tanke
    Energi følger tanke Våre tankemåter legger grunnlaget for våe egne, individuelle liv, samt for for hele menneskehetens utvikling.
  • Den Store Invokasjon
    Den Store Invokasjon Ta i bruk Den Store Invokasjon i visualiseringsarbeidet. Den er et verdifullt redskap for å forankre konstruktiv tankeenergi på jorden.

God vilje og meditasjon

meditasjon
 

Tror du på tankens kraft? Ønsker du å være med på å mobilisere god vilje i et verdensomspennende nettverk av mediterende mennesker?
Energi følger tanke. Våre tankemønstre legger ikke bare grunnlaget for våre egne, individuelle liv, de er også med på å legge grunnlaget for hele menneskehetens utvikling.

Vi ønsker å mobilisere alle gode krefter. Har du erfaring med meditasjon, gjerne over lengre tid, er du velkommen til å meditere med oss. Vi samles én gang i måneden på fullmånen. For de som ønsker det holder vi også daglig kontakt i meditasjon gjennom Triangel nettverk.

Mange mennesker nærer et dypt engasjement for menneskehetens utvikling og ønsker å bidra til å løse verdens problemer, men opplevelsen av avmakt er ofte det godes verste fiende.