• God vilje
    God vilje Tror du på tankens kraft? Ønsker du å være med på å mobilisere god vilje i et verdens-omspennende nettverk av mediterende mennesker?
  • Energi følger tanke
    Energi følger tanke Våre tankemåter legger grunnlaget for våe egne, individuelle liv, samt for for hele menneskehetens utvikling.
  • Den Store Invokasjon
    Den Store Invokasjon Ta i bruk Den Store Invokasjon i visualiseringsarbeidet. Den er et verdifullt redskap for å forankre konstruktiv tankeenergi på jorden.

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into human minds.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into human hearts.
May the Coming One return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide all little human wills -
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

OM OM OM