Etter de tre foregående spirituelle høytider kommer den tid da de åndelige energier forankres og manifesteres i dagliglivet.

Ved fullmånen i Krepsen strømmer energiene fra Krepsens tegn inn i vårt solsystem og i den menneskelige bevissthet hvor den stimulerer gruppebevisstheten. Denne innflytelse bidrar til å vekke den individuelle selvbevissthet som et nødvendig første skritt til gruppebevissthet.

I Krepsen kommer vi i kontakt med de sårbare og instinktive sider av oss selv. Vi vil derfor oppleve et stigende behov for sosial tilknytning og trygghet. I Krepsen må vi derfor lære å ha omsorg for våre indre sider slik at vi kan komme ut av det skallet som Krepsen ofte beskytter seg i.

I Krepsen oppstår den første spire til individualitet og en kamp for å løsrive seg fra den sosiale arv og avhengighet av ytre forhold. Krepsen lærer oss at ekte trygghet er i oss selv, i kontakt med vårt indre vesen som er kjærlighet. Når vi finner vår indre trygghet blir vi også en støtte for andre.

Vår evne til å gi omsorg og kjærlighet til andre ligger gjemt som en nøkkel i Krepsens tegn. Vi må akseptere vår egen sårbarhet slik at vi kan overskride de avhengighetsbånd som kan oppstå mellom nær familie og omgivelse. Fullmånen i Krepsen påpeker at vi må utvide vårt trygghetsfelt til å omfatte større grupper med mennesker, gjennom opparbeidet indre trygghet i oss selv.

Det dypere formål er blant annet å nedbryte vår separatisme og det å være seg selv nok ved å lære oss å strekke oss ut mot medmennesker.
Oppgaven i denne måned er å frigjøre oss selv fra gamle avhengighetsbånd fordi de ikke er basert på ekte kjærlighet. Dette kan vi gjøre ved å rekke hånden ut til hjelp til selvhjelp og selv gi omsorg til de som behøver det. Slik lærer vi at menneskeheten er en stor familie som deler de samme gleder, sorger og opplevelser.

Eksoterisk motto: La isolasjon være normen, dog eksisterer massene
Esoterisk motto: Jeg bgger et opplyst hus og deri hviler jeg

Eksoterisk hersker: Månen
Esoterisk hersker: Neptun

Relaterte stjernetegn: Ursula Minor, Ursula Major, Argo

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.