meditasjon
 

Tror du på tankens kraft? Ønsker du å være med på å mobilisere god vilje i et verdensomspennende nettverk av mediterende mennesker?
Energi følger tanke. Våre tankemønstre legger ikke bare grunnlaget for våre egne, individuelle liv, de er også med på å legge grunnlaget for hele menneskehetens utvikling.

Vi ønsker å mobilisere alle gode krefter. Har du erfaring med meditasjon, gjerne over lengre tid, er du velkommen til å meditere med oss. Vi samles én gang i måneden på fullmånen. For de som ønsker det holder vi også daglig kontakt i meditasjon gjennom Triangel nettverk.

Mange mennesker nærer et dypt engasjement for menneskehetens utvikling og ønsker å bidra til å løse verdens problemer, men opplevelsen av avmakt er ofte det godes verste fiende.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.