I vekten er hovedtema for den studerende balansen mellom sjelens liv og personligheten.

Når han eller hun passerer det punktet hvor sjelen blir den dominerende faktor snur hjulet. Dette skjer i Vekten.
Det man kommer inn i vekten, det oppnås balansen og sjelen får et overtak. Så begynner hjulet å gå andre veien.

Vekten er et mellomstadium mellom ånd og materie. Den studerende vet at han på den ene siden fortsatt trenger det materielle,
samtidig som han higer etter det åndelige. Det ene alene er ikke nok, han må ha begge deler.
Han er på mange måter i samme situasjon som Arjuna mellom de to stridende parter i Baghvad Gita.
Vekten selve symbolet på den smale sti. Veien fremover går gjennom å utvikle den analytiske evne.

Vekten som mellomstadie kan ses på om vi ser på Vektens plassering i utviklingen i fem steg:

  1. Løven-Konsentrasjon-Sjelen i materie
  2. Jomfruen-Meditasjon-Sjelens gryende liv
  3. Vekten-Kontemplasjon-Liv og sjel i balanse
  4. Skorpionen-Illuminasjon-Sjelens triumf
  5. Skytten-Inspirasjon-Sjelen uttrykker seg gjennom personligheten


Vi skal også huske at mellom stadiet er der utfallet kan skje begge veier. Det er det stedet der dommen faller,
der hvor sauene skilles fra geitene. Sauene er her menneskene dominert av ulike aspekt av personligheten,
mens geitene har funnet veien og klatrer oppover mot innvielsen.

Dette ser vi klart om vi studerer det kardinale korset som består av Væren, Krepsen, Vekten og Stenbukken.
Disse fire symboliserer skapelse, manifestasjon, lovgivning og innvielse. Også ved å se på sammenhengen mellom lufttegnene,
får vi en interessant allorgi. Vi har Tvillingen, Vekten og Vannmannen som symboliserer dualitet,
syntese kombinert med likevekt og innvielse i form av sjelen manifestert.

Eksoterisk er Vekten styrt av Venus, og i denne periode bør en passe seg for de negative aspekt av Venus og Vekten som latskap,
konflikter, ubesluttsomhet, fanatisme og dominering av andre. Den eksoteriske setning er ”La det bli truffet et valg”.
I dette tegn må vi ta valg mellom materialisme og en spirituell utvikling.

Esoterisk er Vekten styrt av Uranus som inspirerer oss til å holde balansen mellom det abstrakte ideal og det konkrete liv.
Uranus ansporer oss til å integrere vårt indre og ytre liv.
Uranus virker til det beste for helheten gjennom humanitære ideer som endrer menneskenes tankesett.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.