IV. Three things the Pilgrim must avoid. The wearing of a hood, a veil which hides his face from others; the carrying of a water pot which only holds enough for his own wants; the shouldering of a staff without a crook to hold.

Det er tre ting pilegrimen må unngå:

  1. Å skule sitt ansikt med en hette
  2. Å ha med seg av vannkanne med kun nok vann til ham selv og
  3. Å ha en kjepp over skulderen uten en hake å holde noe i

Som ofte før møter vi her et symbolspråk på flere nivåer. Å skjule sitt ansikt med en hette innebærer å gjemme seg bort fra offentligheten. Som eksempler for andre i hverdagen er det viktig at vi syntes som vi er. Verken mer eller mindre. Ved å skjule seg holder en også tilbake energi som bør deles med andre. Det blir en selvpålagt begrensning som ikke bidrar til fellesskapet. Det å være et levende eksempel kan gi andre den styrke de trenger for selv å ta et avgjørende steg på sin egen utvikling. Til syvende og sist jobber vi ikke som individ, men som del av en gruppe. Hver for seg jobber pilegrimen i ensomhet med sine egne problemer og utfordringer. Denne ensomhet kan til tider virke fullstendig overveldende. Ensomheten har sin misjon ved at pilegrimen lærer å bli selvstendig og ydmyk. Han lærer at han ikke kan forvente at andre kan forstå ham. Han lærer å begrense seg og å beherske stillhetens kunst. Men etter hvert som hans bevissthet utvider seg, forstår han at han er del av en større gruppe. Som en gruppe vil vi da også jobbe med planetens og fellesskapets utvikling. Det har blitt sagt at Kristus sin oppgave på jorden ikke er ferdig før det siste mennesket har blitt del av guds rike, det femte kongerike, også kalt sjelens rike.

Å ha med seg av vannkanne med kun nok vann til seg selv, innebærer at vi ikke har nok til andre. Vann symboliserer ofte følelser. I denne sammenheng kan det også sies å representere vannmannens tidsalder. I vannmannens tidsalder skal vi blant annet bevege oss fra å være individ til å bli gruppebevisst.
En disippel som ikke har nok vann til andre enn ham selv har kun kjærlighet for seg selv. Det betyr ikke at han ikke bryr seg om andre. Derimot betyr det at han ikke har noe å gi, og derfor ikke kan bidra til andres utvikling. Pilegrimen må sikre at han har nok til å gi. Det har blitt sagt at til de som gir skal igjen bli gitt slik at de igjen kan gi. En tidligere lærer pleide å si: "You can never outgive God". Du kan aldri gi mer enn Gud.

En kjepp symboliserer ofte elementet ild. En hake til å holde noe i innebærer at en kan bære en bør. Ild gir kraft og er det elementet som skaper mest forandring. Ildenergien kan bidra til å frembringe store forandringer.
Kroken gjør at han kan ta på seg oppgaver. Dette er oppgaver som nødvendigvis må gjennomføres for at den guddommelige plan skal få sitt utløp. Pilegrimen er villig til å påta seg slike byrder og gjennomfører dem både som en del av sine egne utfordringer og som en del av en helhetlig plan.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.