The sixth rule says:
"The Pilgrim, as he walks upon the Road, must have the open ear, the giving hand, the silent tongue, the chastened heart, the golden voice, the rapid foot, and the open eye which sees the light. He knows he travels not alone. "

Pilegrimen, som han vandrer på stien, må ha det åpne øre, den givende hånd, den stille tunge, det rene hjertet, den gyldne stemme, den raske fot og det åpne øye som ser lyset. Han vet han ikke vandrer alene.


Hver enkelt av disse egenskapene kan utdypes videre:

Pilegrimen må ha et åpent øre som hører. Han oppfatter hva som skjer og hører hans brødres behov.

Hver enkelt må bidra I forhold til behov og kapasitet. Pilegrimen vet når han skal hjelpe med en givende hånd, og når han ikke skal blande seg inn for at viktig læring og bearbeiding av karma, ikke skal bli spolert. Pilegrimen bidrar ift gruppens behov og planetens utvikling, han fratar ikke sine medmennesker deres ansvar.

Stillhet kjennetegner pilegrimen. Ord er sterke virkemidler for den som kjenner dens kraft. Unødvendig utveksling av høflighetsfraser og tomt snakk er for lengst et forlatt stadium.

Hans hjerte er rent og velprøvd. Personlig tiltrekking er et stadie som er i ferd med å bli tilbakelagt.

Når pilegrimen først snakker er vært ord veid på gullvekt. Han sier ikke noe som kan skade noen. Det er skrevet et sted at "When the tongue has lost the power to hurt it can be heard in the presence of the Master." Tanker og ord er energi. Pilegrimen bruker sin energi med stor omtanke, og sløser ikke.

Lett på foten går pilegrimen videre, uten å la seg tynge ned av bekymringer. Hva som skjedde i går plager ham ikke og det som skal skje i morgen bekymrer ham like lite.

Pilegrimens har det åpne øye som ser lyset i alle situasjoner. Han ser det guddommelige i alt, selv i en orm som spiser seg mett i et rottende kadaver. Han gjenkjenner det guddommelige i hendelsene rundt seg, i planetenes bevegelser og i hvert enkelt menneske. Pilegrimens tredje øye er i ferd med å våkne og det høyere klarsyn er i ferd med å bli en realitet.

Han er ikke alene I sin ferd og vet at til slutt skal alle samme veien. Han er en del av en større gruppe som vandrer mot samme mål.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.