Hver enkelt fullmåne utgjør den enkelte måneds spirituelle høydepunkt. De tre fullmånene som er de sterkeste og utgjør årets spirituelle høydepunkt er fullmånene i Væren, Tyren og Tvillingene.

Tilstrømningen av spirituell energi når et høydepunkt i denne perioden. På disse tider kan vi nærme oss de spirituelle energiene som ellers ikke er så lett tilgjengelig. Arbeidet blir spesielt effektfullt når vi jobber i en gruppe. Vi kan da tilnærme oss den åndelige verden og bli en kanal for de tilgjengelige energier. Vår oppgave er å forankre disse energiene på jorden. Vår tilnærming til de høyere verdener blir da å være en kanal som disse energiene kan forankres på jorden og som vi igjen kan distribuere gjennom vårt mentale arbeid og kjærlighet for hele menneskeheten.

Målet er å nære oppunder visjonen og støtte den voksende bevissthet om at alt liv er en enhet og vårt ansvar overfor det.

Den årlige syklusen av fullmånene når sitt høydepunkt i fullmånen i Væren, Tyren og Tvillingen. Vi kaller disse tre fullmånene også for påsken, Wesak, og Gode vilje. Påsken og Wesak markerer livet til de to største åndelige ledere og avatarer som har hjulpet menneskeheten - Kristus og Buddha.

Påsken er høytiden for den oppståtte levende Kristus, et uttrykk for Guds kjærlighet. Påsken bestemmes alltid av datoen for fullmånen i Væren og er en stor kristen høytid.

Wesak, feiringen av Buddha, er den store religiøse markeringen i mange buddhistiske land. Den fastsettes av fullmånen i Tyren. Buddha er uttrykk for Guds visdom, legemliggjørelsen av åndelig lys og hentydning av guddommelig vilje. Esoteriske tradisjon viser til en årlig seremoni i Himalaya, der Buddha viser seg for Kristus og det åndelige hierarki.

God vilje, tar for seg menneskehetens medfødte gode vilje og faller på fullmånen i Tvillingene. Dette er markeringen av vår grunnleggende åndelige søken mot menneskelig og åndelig enhet. Fullmåne i Tvillingen bygger oppunder en dypt påkallende appell til det åndelige Hierarki for lys, kjærlighet og vilje til gode. Denne dagen er også kalt «World Invocation Day», da spesielt fokus legges på den verdensomspennende bruk av «The Great Invocation».

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.