I løvens tegn snakket vi om overgangen fra selvbevissthet til universell bevissthet. I jomfruens tegn føres arbeidet videre med en renselsesprosess.

Vår kropp er i utgangspunktet et tempel hvor vi har midlertidig opphold. Vårt høyere selv er av en så fin substans at det å holde kontakt med det høyere selv og videreutvikle denne kontakten krever en kontinuerlig renselse. Den fysiske kropp er et instrument for vårt høyere selv, og et redskap i vårt arbeide.

Vi har ofte lett for å tenke på renselse som en fysisk oppgave. Renselse dreier seg om renselse av alle de legemer vi har kontakt med, både det fysiske, følelsesmessige og mentale. Det er viktig å jobbe med alle samtidig. Urene tanker i en ren fysisk kropp bidrar lite til kontakt med det høyere selv.

Tjeneste er et nøkkelord i denne fullmåne, og energiene i denne måned er preget av hengivenhet, ydmykhet og tjeneste. Jomfruen er et feminint tegn, med sterke moderenergier. Moderrollen er en tjenesterolle der en stiller seg selv og sine energier til disposisjon for menneskehetens beste.

Tjeneste er en forutsetning for utviklingen av både individet og menneskeheten. Gjennom å lytte mer til sjelens impulser og mindre til personlighetens krav kan vi bli en mer bevisst del av denne utviklingsprosess. Tjeneste er noe som kommer naturlig fra sjelen.

Energiene i dette stjernetegn kan hjelpe til å rense oss selv slik at vi kan komme videre i vår kontakt med vårt høyere selv, og derigjennom å yte tjeneste mer effektivt.

Eksoterisk motto: Jeg søker meg selv gjennom det jeg lærer
Esoterisk motto: Jeg er moderen og barnet. Jeg, Gud, Jeg materie er

Eksoterisk hersker: Merkur
Esoterisk hersker: Månen som skjuler Vulkan

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.