I dyrekretsen er Løven det stedet hvor den selvbevisste identiteten manifesterer seg. Det er i Løvens tegn at vi for første gang opplever at vi er unike individer og kan stå uten kollektivets bekreftelse.

I løvens tegn er kjærligheten sterkt tilstede på jorden, da løvens tegn styrer hjertechakra som er vårt kjærlighetssenter.
Løvens store styrke er dens kjærlighet til seg selv. Av løven kan vi lære å identifisere oss med det høyeste i oss selv. Gjennom kontinuerlig å identifisere oss med det høyeste, kan vi også heve oss selv. Energi følger tanker og vi blir som vi betrakter oss selv, med de muligheter og begrensninger dette innebærer.

Faren er at vi kan identifisere oss mer med vår personlighet enn med sjelen. Det er lett å falle hen til en dyrkelse av sin egen fortreffelighet og dermed hindre kjærligheten i å nå ut til våre medmennesker. Det er vår utfordring å heve blikket ut over Løvens lavere tendenser som kan identifiseres blant annet som stolthet, selvgodhet og maktbegjær.

I Løven er to sterke innflytelser merkbare. Det er viljen til å opplyse og viljen til å herske. Løven er et ledelsestegn.
Oppgaven i denne måned er å demonstrere vår styrke og individualitet gjennom å påta oss oppgaver som gir uttrykk for vår sanne identitet. Kanskje skal vi påta oss lederrollen eller hjelpe andre med å ha få nok styrke til å erkjenne deres største og beste potensiale.

I dette tegnet har vi muligheten til å overvinne den lavere selvbevissthet og erstatte det med en mer universell bevissthet.

Eksoterisk motto: Jeg søker meg selv gjennom det jeg skaper
Esoterisk motto: Jeg er det, og det er meg

Eksoterisk hersker: Solen
Esoterisk hersker: Solen

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.