Skorpionen

Skorpionen er det stjernetegn som kanskje best illustrerer menneskehetens utfordringer i dag.
I skorpionen er oppgaven å heve oss over personlighetens fallgruver gjennom å la det høyere, eller rettere sagt sjelen,
styre det lavere, eller rettere sagt personligheten.
Sentralt i Skorpionen står Mars som både esoterisk og eksoterisk hersker. Vi startet i Væren med Mars som styrte den fysiske form.
Dette var starten på kampen mellom materie og ånd. Dette er dualitet erkjent gjennom den fysiske kropp og det åndelige.
I Skorpionen styrer Mars hele personligheten. Kampen er således på et høyere nivå, mellom den samlede personligheten og sjelen.
Den positive siden av Mars er at den er et bindeledd mellom motsetninger.
Det er i Skorpionen vi får den siste sterke motstand fra Personligheten. Skorpionen er sagt å styre de ”innvidde”,
et annet navn på menneskeheten og det er gjennom Mars sin innflytelse at dette kommer tydelig frem.

Tyren er det stjernetegn som står rett ovenfor Skorpionen. Lyst i Tyren blir til spirituell søken i Skorpionen.
Erfaringenes mørke side i Skorpionen blir opplysning i Tyren. Slik virker motsatte tegn inn på hverandre også i positiv forstand,
gjennom en direkte forbundet kraftlinje.
Ser vi på vanntegnene så ser vi en interessant sammenheng. I Krepsen har vi fødselen, i Skorpionen finner vi seksualitet, eller forplantning,
og i Fiskene døden. Hele livssyklusen er således beskrevet gjennom vanntegnene
Døden er også et eget tema i Skorpionen. Den lærende dør i prinsippet to ganger etter at hjulet er snudd. Begge gangene dør han gjennom å drukne.
En gang i Skorpionen, der han gjenoppstår på en hvit hest og atter en gang i fiskene, der han ikke lengre gjenoppstår i en fysisk kropp.
Et siste interessant tema er på det faste kors. Det faste korset symboliserer den endelige frigjøring fra illusjonene.
Det er disippelens kors og frelserens kors. Tyren er 1 og 5 stråle, Løven 2, Skorpionen 4 og 6, mens Vannmannen er 2, 4 og 7 stråle.
Alle strålene er representert unntatt 3 stråle. Denne mangler. Bakgrunnen er at intellektet ikke skal stimuleres på det faste kors,
da oppgaven skal løses på et høyere plan. Vi er passert det stadiet da det er det analytiske, oppsplittende intellektet som skal gjøre arbeidet.
Vi må heve oss ett trinn opp.

I skorpionen ble Herkules den seirende disippel. Oppgaven er på det fysiske plan, mens løsningen ligger i å heve problemstillingen opp
på et høyere plan. Når oppgaven er løst løftes livet opp på et høyere nivå. Dvs kampen er ikke lengre på det fysiske plan, men på sjelens nivå.

Hver av stjernetegnene kan deles opp i tre dekandanter eller hovedområder, hver styrt av en planet. Disse kan igjen deles opp i ni, gjennom uttrykk,
kvalitet og liv, som symboliserer Hydraens ni hoder:
Sex, fysisk velvære og penger
Frykt, hat og ønske om makt
Stolthet, separasjon og grusomhet

Historien om den bortkomne sønn henger også sammen med skorpionen. ”Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far…” Lukas 15:11-29.
Det er Mars i skorpionen som gir sønnen impulsen til å reise til faderen, det er den samme impuls som får Arjuna til å velge side i slaget.