Skorpionen er det stjernetegn som kanskje best illustrerer menneskehetens utfordringer i dag. I skorpionen er oppgaven å heve oss over personlighetens fallgruver gjennom å la det høyere, eller rettere sagt sjelen, styre det lavere, eller rettere sagt personligheten. Sentralt i Skorpionen står Mars som både esoterisk og eksoterisk hersker. Vi startet i Væren med Mars som styrte den fysiske form. Væren som det første stjernetegn var starten på kampen mellom materie og ånd. Dette er dualitet erkjent gjennom den fysiske kropp og det åndelige.

I Skorpionen styrer Mars hele personligheten. Kampen er således på et høyere nivå, mellom den samlede personligheten og sjelen. Den positive siden av Mars i Skorpionen, er at den er et bindeledd mellom motsetninger. Det er i Skorpionen vi får den siste sterke motstand fra Personligheten, og da spesielt de emosjonelle/astrale. 

Tyren er det stjernetegn som står rett ovenfor Skorpionen. Begjær, eller lyst i Tyren blir til spirituell søken i Skorpionen. Erfaringenes mørke side i Skorpionen blir opplysning i Tyren. Slik virker motsatte tegn inn på hverandre også i positiv forstand, gjennom en direkte forbundet kraftlinje.

Ser vi på vanntegnene, så ser vi en interessant sammenheng. I Krepsen har vi fødselen inn i det fysiske liv, i Skorpionen finner vi seksualitet, eller forplantning, og i Fiskene døden. Hele livssyklusen er således beskrevet gjennom vanntegnene.

Døden er også et eget tema i Skorpionen. Den lærende dør i prinsippet to ganger etter at hjulet er snudd. Begge gangene dør han gjennom å drukne.
En gang i Skorpionen, der han gjenoppstår på en hvit hest i skytten og atter en gang i Fiskene, der han ikke lengre gjenoppstår i en fysisk kropp.

Et siste interessant tema er Skorpionen på det faste kors. Det faste korset symboliserer den endelige frigjøring fra illusjonene som preger oss på det bevegelige korstet. Det faste korset er disippelens kors og frelserens kors. Tyren er 1 og 5 stråle, Løven 2, Skorpionen 4 og 6, mens Vannmannen er 2, 4 og 7 stråle. Alle strålene er representert unntatt 3 stråle, som mangler. Bakgrunnen er at intellektet ikke skal stimuleres på det faste kors, da oppgaven skal løses på et høyere plan. Vi er passert det stadiet da det er det analytiske, oppsplittende intellektet som skal gjøre arbeidet. Vi må med andre ord heve oss ett trinn opp.

I skorpionen ble Hercules den seirende disippel. Oppgaven er på det emosjonelle/astrale plan, mens løsningen for Hercules lå i å heve problemstillingen opp på et høyere plan. Det høyere styrer det lavere. Oppgaven er løses ved å løfte problemstillingene opp på et høyere nivå. Dvs kampen er ikke lengre på det astrale plan, men på sjelens nivå på det høyere mentale. Hercules gjør dette ved å løfte Hydraen opp i lyset.

Hver av stjernetegnene kan deles opp i tre dekandanter eller hovedområder, hver styrt av en planet. Disse kan i Skorpionen igjen deles opp i ni, gjennom uttrykk, kvalitet og liv, som symboliserer Hydraens ni hoder:
Sex, fysisk velvære og penger
Frykt, hat og ønske om makt
Stolthet, separasjon og grusomhet

Historien om den bortkomne sønn henger også sammen med skorpionen. ”Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far…” Lukas 15:11-29.
Det er Mars i Skorpionen som gir sønnen impulsen til å reise til faderen; veien tilbake til gud. 

Eksoterisk motto: Jeg søker meg selv gjennom det jeg begjærer
Esoterisk motto: Kriger jeg er og seierrik fra kampen trer jeg frem

Eksoterisk hersker: Mars
Esoterisk hersker: Mars

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.