Skytten

I Skorpionen ble vår vilje til det gode testet. I Skytten henter vi ut essensen i de erfaringer vi gjorde oss i Skorpionen. Vi kan derfor med fordel bruke denne måneds energistrømmer til å filosofere over meningen med de livserfaringer vi har opparbeidet oss gjennom Skorpionen.

I Skytten lærer vi å ta selvstendig stilling til livet. Vi gir avkall på gal bruk av tankenes kraft og forsøker å heve oss over livets trivialiteter.
Skytten er en pilgrim, alltid på vei mot nye mål. Skytten er et ildtegn med rettet energi slik som tegnets symbol med en bueskytter på hest viser.

Skytten er idealistisk og entusiastisk. Dette stiller krav til disiplin, slik at eventuell trang til å belære andre må holdes under kontroll. I Skytten er målet at vi går den smale sti mot målet uten å la oss distrahere av materielle goder og nytelser. Husk at ord og tanker er energi som kan bære kjærlighet like lett som hat.
Tanker som tenkes på det mentale plan manifesterer seg på en eller annen måte på det fysiske plan. Ord kan få frem både det beste og værste i mennesker.
Oppgaven i Skytten er å begrense våre uttalelser gjennom kontroll med tankene.

Skytten og vekten er beslektede tegn da begge omhandler balanse. I Vekten var målsettingen å skape den perfekte likevekt. I Skytten er målet å gå den knivskarpe vei, uten å la oss avlede fra målet.
Målbevisst arbeide og glede er Skyttens kjennetegn.