I Skorpionen ble vår vilje til det gode testet. I Skytten henter vi ut essensen i de erfaringer vi gjorde oss i Skorpionen. Vi kan derfor med fordel bruke denne måneds energistrømmer til å filosofere over meningen med de livserfaringer vi har opparbeidet oss gjennom Skorpionen, samle kreftene i en rettet innsats mot et høyere mål.

I Skytten lærer vi å ta selvstendig stilling til livet. Vi gir avkall på feil bruk av tankenes kraft og forsøker å heve oss over livets trivialiteter.
Skytten er en pilgrim, alltid på vei mot nye mål. Skytten er et ildtegn med rettet energi slik som tegnets symbol med en bueskytter på hest viser. Pil og bue er symboler på ensrettet vilje. 

Skytten er idealistisk og entusiastisk. Dette stiller krav til disiplin, slik at eventuell trang til å belære andre må holdes under kontroll. I Skytten er målet at vi går den smale sti mot målet uten å la oss distrahere av materielle goder og nytelser. Husk at ord og tanker er energi som kan bære kjærlighet like lett som hat.
Tanker som tenkes på det mentale plan manifesterer seg på en eller annen måte på det fysiske plan. Ord kan få frem både det beste og værste i mennesker.
En av oppgaven i Skytten er å begrense våre uttalelser gjennom kontroll med tankene.

Skytten og vekten er beslektede tegn da begge omhandler balanse. I Vekten var målsettingen å skape den perfekte likevekt. I Skytten er målet å gå den knivskarpe vei, uten å la oss avlede fra målet. Den knivskarpe veien er en valgt vei og gås derfor med glede. Målbevisst arbeid og glede er Skyttens kjennetegn.

Eksoterisk motto: Jeg søker, derfor er jeg
Esoterisk motto: Jeg ser målet, jeg når målet og ser et nytt mål.

Eksoterisk hersker: Jupiter
Esoterisk hersker: Jorden

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.