Tvillingene

DEN GODE VILJES FEST

I denne måned feirer vi den siste av årets tre store åndelige høydepunkter. Denne høytid kalles Den Gode Viljes Fest.
I Tvillingene konfronteres vi med dualitetsprinsippet. Vi må i Tvillingen forholde oss til både det høyere og det lavere, det gode og det onde, lys og mørke, udødelige og det dødelige, det virkelige og det uvirkelige. Dette er det prinsippet som separerer tilværelsen i ulike deler.
Denne separasjon er i utgangspunktet ikke negativ, men kan fort bli en kilde til splittelse om den ikke håndteres riktig.
Tvillingen bidrar til at vi ser forskjellen mellom det høyere og det lavere, sjel og personlighet tydeligere.
I Tvillingen kan vi gjennom vår utholdenhet jobbe oss ut av en polarisert tankeform og bevege oss fra det lavere til det høyere. Merkur, som er den Eksoteriske hersker i Tvillingene viser her veien gjennom sin rolle som kunnskapsformidler. Gjennom å lære å være til tjeneste for andre vil vi kunne heve oss selv over dualiteten og bidra til et høyere fellesskap.
Tvillingen representerer personlighetens lys og sjelens lys. Gjennom kjærlighet og god vilje har vi muligheten å svekke personlighetens lys gjennom å styrke sjelens lys.
Gjennom å holde tankene fokusert på det høyere over tid, vil energi følge tankene og vi vil heve vår bevissthet med egen hjelp. Tvillingen er et luft tegn og vi må ta dette aspektet til hjelp. Som alltid må vi søke løsningen i oss selv, uten å forvente hjelp utenfra, men alltid beredt til å hjelpe.
I fullmånemeditasjonen i Tvillingen "Den gode viljes fest" ytes denne tjeneste for fellesskapet gjennom kjærlighet. Ikke kjærlighet på det følelsesmessige plan som binder våre medmennesker, men uforbeholden kjærlighet som har sitt utgangspunkt i sjelen.
Venus er den Esoteriske hersker i Tvillingen og viser hvor vi skal. Gjennom fullmånemeditasjonen styrkes Kristusprinsippet på jorden og hos menneskeheten og vi bidrar til å fremskynde planetens utvikling.