Tyren

WESAK

Fullmånen i Tyren faller sammen med Wesak, som er en stor orientalsk høytid. Wesak er det årlige tidspunkt der Buddha vender tilbake til jorden. I denne høytid knyttes jorden og menneskeheten sammen med det guddommelige gjennom Buddha.
Tyren representerer det personlige, menneske av kjøtt og blod med alt det personlige begjær som følger med.
Dette begjæret har sin funksjon i menneskets utvikling.

På et visst stadium er vi klare til å overta styringen. Vi har oppnådd en mental kontroll og en sjelskontakt,
som gjør oss i stand til å se på Tyrens energier som et virkemiddel og ikke noe som styrer oss.

Tyrens energier gir, som de andre stjernetegnene ulikt resultat avhengig av hvor vi befinner oss.
Energiene kan brukes til å styrke begjæret eller det kan brukes til å styrke kontrollen over de lavere energier.
Hercules i dette stjernetegnet reiser til en øy, hvor han etter mye arbeide greier å fange tyren og rir denne tilbake til fastlandet.
Hercules kan ses på som det høyere mentale aspekt av oss selv som hever seg over følelsenes overveldende strømninger,
symbolisert gjennom havet, og får til slutt kontroll med sitt lavere begjær symbolisert gjennom Tyren.

Dette er ikke noe som er gjort som en oppgave. Det er noe det må arbeides med over lang tid, kanskje flere liv.

Går vi videre i betraktningen av energiene i Tyren ser vi at det som er begjær på et tidelig stadie er vilje aspektet på et senere stadie.
For den viderekomne er de energier som brukes i Tyren vilje eller sagt på en annen måte direkte rettet formål.
I mange mennesker vil denne vilje komme til uttrykk som stahet, noe som ofte er vilje brukt til personlig vinning.
Sett fra sjelens ståsted kan energiene brukes for å oppnå store fremskritt.

Grovt sett kan vi si at oppgaven i Tyren er rett forståelse for loven om tiltrekking og frastøtelse,
samt rett bruk og kontroll over materien. I dette arbeidet spiller viljen en stor rolle.

Tyrens øye er åpenbaringens øye. Tyren bringer oss opplysning. I sitt høyere aspekt er Tyren uløselig knyttet til viljeaspektet.
Det holder ikke med all verdens gode intensjoner. Vi må ville!

Eksoterisk motto: Lad kampen være fortsette uavbrutt.
Eksoterisk hersker: Venus
Esoterisk motto: Jeg ser, og når øynene åpnes er alt lys
Esoterisk hersker: Vulkan
Relaterte stjernebilder: Orion, Eridanus, Auriga