Fullmånen i Væren faller sammen med Påsken som er den første av de tre store åndelige høydepunkter i året. De andre to høydepunkter er Wesak og den Gode Viljes fest, som er de to påfølgende fullmånene i Tyren og Tvillingen.

Væren er det første tegn i zodiaken, slik det normalt beskrives i astrologien, og er tegnet for begynnelsen.

Akkurat som Væren er også Påsken en start på noe. Kristus demonstrerte i Påsken veien til frelse gjennom korsfestelsen og oppstandelsen,
og viste oss starten på en ny tidsalder gjennom oppstandelsen. Kristus eksemplifiserte dermed veien fra mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighet .

Oppstandelsen styrker forbindelsen mellom menneskeheten og det spirituelle hierarki. I Væren ser vi at det spirituelle og materielle knyttes
sammen i en store kreative prosess i starten på hver syklus.

I ildtegnet Væren er den dynamiske viljestyrke særlig sterk, og når den brukes med kjærlighet så uttrykker den viljen til det gode.

På personlighetsplanet er Væren kjent for å være en kriger. Impulsiv og arrogant kaster væren seg inn i konfrontasjoner av ulike typer,
for å bevise sin mandighet og styrke. På personlighetsplanet er krigsguden Mars herskeren i Væren.
Dette er vises gjennom den råskap som ofte er karakteristisk for dette ildtegnet.
Merkur er den esoteriske hersker i Væren. Gjennom Merkur er derfor Væren en budbringer som viser veien bort fra det materielle over i det spirituelle,
fra personlighet til sjel. Væren er det mentale tegn, mens de to påfølgende er astral og eterisk.

I Væren er det tre behov som påvirker oss:

Behovet for å starte noe - krigeren
Behovet for å skape noe
Behovet for å oppnå noe høyere - oppstandelsen

I denne måned er utfordringen å bruke viljestyrken til å virkeliggjøre det høyere spirituelle.
Utfordringen og muligheten på denne fullmånen er å bidra til vår egen oppstandelse.

Eksoterisk motto: La formen igjen søkes
Esoterisk motto: Jeg trer frem, og fra tankens plan hersker jeg.

Eksoterisk hersker: Mars krigeren
Esoterisk hersker: Merkur budbringeren/visdommens planet.

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.