Dette er et meditasjonsformular som benyttes ved fullmånemeditasjoner.

I. Gruppefusjon

Vi bekrefter gruppefusjonen og integreringen i hjertesenteret til den nye gruppen av verdenstjenere -
mellomleddet mellom Hierarkiet og menneskeheten:
Jeg er ett med mine gruppefrender og alt jeg har tilhører dem
Må min sjels kjærlighet strømme til dem
Må den styrke som er i meg løfte og styrke dem

II. Synkronisering

Vi projiserer en linje av lysende energi mot planetens åndelige Hierarki, det planetariske hjertesenteret,
Sanat Kumaras store ashram, og mot Kristus i Hierarkiets hjerte. Vi forlenger denne linjen av lys
mot Shamballa, senteret der Guds vilje er kjent.

Vi står i gruppeformasjon i periferien av den store ashram, Hierarkiet. Vi er åpne for de ekstraplanetariske
energier som nå er tilgjengelig.

III. Høyere mellomstadium

Fokusert i sentrum av Hierarkiets lys, det planetariske hjertesenter, lar vi den kontemplative tanken være
mottagelig for Lys og Kjærlighet som søker forankring på Jorden.

IV. Meditasjon

Reflekter over setningen for det aktuelle stjernetegnet:

Væren - Jeg trer frem, og fra tankens plan hersker jeg
Tyren - Jeg ser, og når øynene åpnes er alt lys
Tvillingene - Jeg erkjenner mitt andre selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg
Krepsen - Jeg bygger et opplyst hus, og deri hviler jeg
Løven - Jeg er det og det er meg
Jomfruen - Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie
Vekten - Jeg velger veien som går mellom de to store kraftlinjer
Skorpionen - Kriger jeg er og seierrik fra kampen trer jeg frem
Skytten - Jeg ser målet, jeg når målet og ser et nytt mål
Stenbukken - Jeg er hensunken i overjordisk lys, dog vender jeg lyset ryggen
Vannmannen - Livets vann er jeg, skjenket for tørstige men
Fiskene - Jeg forlater faderens hus, og når jeg vender hjem, frelser jeg

V. Tilstrømning

Vi anvender vår krativitet og visualiserer energiene av Lys, Kjærlighet og Viljen til det Gode,
som ved en sekstrinns progresjon strømmer gjennom planeten og forankres i preparerte fysiske sentre,
hvorigjennom Planen kan manifesteres.(Sekstrinns progresjonen: Shamballa-Hierarkiet-Kristus-
den nye gruppen av verdenstjenere, mennesker av god vilje, de fysiske sentre)

VI. Lavere mellomstadium

Vi konsentrerer vår bevissthet på ny, som gruppe, i periferien av den store ashram. Vi bekrefter:

I sentrum av all kjærlighet står jeg
Fra dette sentrum vil jeg, sjelen, gå ut
Fra dette sentrum vil jeg, den tjenende, virke
Må det guddommelige Selvs kjærlighet finne uttrykk fra mitt hjerte,
gjennom min gruppe og ut i hele verden

Vi visualiserer, i henhold til vår forståelse og aksepterte ansvar, det arbeid som umiddelbart skal
gjennomføres for å etablere en kanal av lys for Kristi tilsynekomst og gjennopprettelse av Planen på Jorden.

VII. Fordelig

Mens vi fremsier Den Store Invokasjon visualiserer vi tilstrømingen av lys, kjærlighet og kraft
fra Hierarkiet, gjennom de fem planetariske inngangsportene - New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo,
- som opplyser menneskehetens bevissthet.

Den Store Invokasjonen

Fra lysets punkt i Guds sinn
la lys strømme inn i menneskenes sinn
la lyset komme ned på jorden.

Fra kjærlighetens punkt i Guds hjerte
la kjærligheten strømme inn i menneskenes hjerter
må Kristus komme tilbake til jorden.

Fra senteret hvor Guds vilje er kjent
la hensikt lede menneskenes små viljer
den hensikt mestrene kjenner og tjener.

Fra senteret vi kaller menneskeheten
la Planen om kjærlighet og lys utfolde seg
må den forsegle døren til det onde.

La lys og kjærlighet og styrke gjenopprette Planen på jorden.

OM                  OM                 OM

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.