Triangler er en tjeneste aktivitet for menn og kvinner av god vilje som har tro på tankens kraft. Det arbeides i grupper på tre, og etableres positive mellommenneskelige relasjoner ved at det skapes og opprettholdes et verdensomspennende triangel nettverk av lys og god vilje.

Bakgrunn

Grunnlaget for evolusjonen er en overordnet målsetning som kan kalles Guds plan. Alle som registrerer åndelige behov kan, i sitt eget miljø, samarbeide om å realisere den guddommelige Plan. Planen realiseres ved hjelp av menneskeheten. Vi er ansvarlige for å tolke den og gjøre det vi kan for å demonstrere dens mening og betydning gjennom vårt daglige liv.

Målsetning

Triangler støtter den guddommelige Plan ved å arbeide mot følgende mål:

  • Etablere positive mellommenneskelige relasjoner og spre god vilje og forståelse (lys) mellom mennesker.
  • Heve menneskers bevissthet og endre det mentale og åndelige klima på planeten.
  • Styrke og støtte menn og kvinner av god vilje i deres arbeid.
  • Etablere et reservoar av tanker og inspirere praktiske og konstruktive initiativ på vegne av menneskeheten.

Metode

Triangler bidrar til den guddommelige plan gjennom å knytte sammen menn og kvinner av god vilje i et samarbeid som bygger bro over tradisjonelle barrierer som rase, tro, klasse, økonomisk- og politisk overbevisning. Triangler representerer et verdensomspennende nettverk av lys og god vilje for distribusjon av åndelige energier og tilbyr mennesker av god vilje en mulighet til å samarbeide og kommunisere.

Ytterligere opplysninger kan fås gjennom Goodwill Oslo, eller ved å ta kontakt direkte med Triangles kontor rundt om i verden. 

Kontakt oss


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lucis Trust

Goodwill Oslo er en aktivitet inspirert av Lucis Trust.


Innhold © Goodwill Oslo. Webdesign ©2023 Web Norge.