Triangler

Triangler er en tjeneste aktivitet for menn og kvinner av god vilje som har tro på tankens kraft. Det arbeides i grupper på tre, og etableres positive mellommenneskelige relasjoner ved at det skapes og opprettholdes et verdensomspennende triangel nettverk av lys og god vilje.

Bakgrunn

Grunnlaget for evolusjonen er en overordnet målsetning som kan kalles Guds plan. Alle som registrerer åndelige behov kan, i sitt eget miljø, samarbeide om å realisere den guddommelige Plan. Planen realiseres ved hjelp av menneskeheten. Vi er ansvarlige for å tolke den og gjøre det vi kan for å demonstrere dens mening og betydning gjennom vårt daglige liv.

Målsetning

Triangler støtter den guddommelige Plan ved å arbeide mot følgende mål:

Metode

Triangler bidrar til den guddommelige plan gjennom å knytte sammen menn og kvinner av god vilje i et samarbeid som bygger bro over tradisjonelle barrierer som rase, tro, klasse, økonomisk- og politisk overbevisning. Triangler representerer et verdensomspennende nettverk av lys og god vilje for distribusjon av åndelige energier og tilbyr mennesker av god vilje en mulighet til å samarbeide og kommunisere.

Ytterligere opplysninger kan fås gjennom Goodwill Oslo, eller ved å ta kontakt direkte med Triangles kontor rundt om i verden.